• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
01.03.2017 13:00 05.03.2017 15:00 Przygotowanie wdrożenia
06.03.2017 08:00 24.03.2017 15:00 Publikacja oferty
06.03.2017 08:00 24.03.2017 15:00 Rejestracja kandydatów
20.04.2017 10:00 27.04.2017 15:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
28.04.2017 10:00 28.04.2017 15:00 Publikacja list przyjętych
28.04.2017 11:00 19.05.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
14.06.2017 10:00 21.06.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
22.06.2017 10:00 22.06.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych