Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Pliki do pobrania

Oświadczenie o dochodzie na osobę (PDF)
Oświadczenie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola
Pobierz (0,37 MB)
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola_2022 (PDF)
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola_2022
Pobierz (0,14 MB)
Uchwała określająca kryteria rekrutacji (PDF)
Uchwała Nr XLVIII/414/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Pobierz (0,15 MB)
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola (PDF)
Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna prawnego/opiekunów prawnych) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola.
Pobierz (0,18 MB)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (PDF)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola
Pobierz (0,1 MB)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (PDF)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Pobierz (0,1 MB)
Deklaracja kontynuacji 2022/2023 (PDF)
Potwierdzenie kontynuacji pobytu dziecka w placówce przedszkolnej 2022/2023
Pobierz (0,44 MB)
Kandydat_Zdalne potwierdzenie woli (PDF)
Kandydat_Zdalne potwierdzenie woli
Pobierz (0,42 MB)