Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

KOMUNIKAT

08.05.2018

Ze względu na brak wolnych miejsc nie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście Ruda Śląska na rok szkolny 2018/2019. Zgodnie z art. z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) dzieciom, które nie zostały przyjęte w wyniku rekrutacji do miejskiego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, Prezydent Miasta Ruda Śląska wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmie dziecko.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13.04.2018

Szanowni Państwo, W dniu 13 kwietnia zostały ogłoszone wyniki rekrutacji - nastąpiła publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli. Aby sprawdzić do jakiego przedszkola dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić na liście wywieszonej w przedszkolu, do którego złożony był Wniosek o przyjęcie.W dniach od 13 kwietnia do 19 kwietnia do godz. 15.00 należy zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki.Jeżeli nie potwierdzicie Państwo woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, zostanie ono wykreślone z listy przyjętych.Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 24 kwietnia o godz. 8.00.