Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Pliki do pobrania

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 (DOCX)
ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Pobierz (0,02 MB)
OŚWIADCZENIE (DOCX)
OŚWIADCZENIE o prowadzeniu działalności gospodarczej
Pobierz (0,01 MB)
OŚWIADCZENIE (DOCX)
OŚWIADCZENIE o uczęszczaniu kandydata w roku szkolnym 2021/2022 do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania
Pobierz (0,02 MB)
OŚWIADCZENIE (DOCX)
OŚWIADCZENIE o zamieszkiwaniu kandydata w odległości nie większej niż 3 km od przedszkola wskazanego we wniosku
Pobierz (0,02 MB)
OŚWIADCZENIE (DOCX)
OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu kandydata
Pobierz (0,01 MB)
POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA (DOC)
POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA
Pobierz (0,03 MB)
OŚWIADCZENIE (DOCX)
OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata
Pobierz (0,01 MB)
ZARZĄDZENIE (PDF)
Zarządzenie nr SP.0050.2.7.2022 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
Pobierz (0,36 MB)
OŚWIADCZENIE (DOCX)
OŚWIADCZENIE o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru
Pobierz (0,02 MB)
UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA (PDF)
Uchwała nr PR.0007.74.2017 Rady Miasta ruda Śląska z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Pobierz (0,08 MB)
UCHWAŁA (PDF)
Uchwała nr PR.0007.44.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Pobierz (1,78 MB)