Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
09.03.2018 09:00 22.03.2018 15:00 Publikacja oferty
Zapoznaie się z ofertą przedszkoli
09.03.2018 09:00 22.03.2018 15:00 Rejestracja kandydatów
Zakładanie konta w systemie rekrutacji, wybór przedszkoli, wydrukowanie i podpisanie wniosku przez rodziców i dostarczeni ego do placówki I wyboru
10.04.2018 09:00 17.04.2018 15:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
Zapoznaie się z wynikami zakwalifikowania i pisemne potwierdzenie woli w placówce zakwalifikowania
20.04.2018 09:00 20.04.2018 15:00 Publikacja list przyjętych
Publikacja list przyjętych
25.04.2018 09:00 07.05.2018 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
Składanie wniosku do przedszkola/oddziału przedszkolnego
22.05.2018 08:00 25.05.2018 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
Pisemne potwierdzanie woli po zakwalifikowaniu
30.05.2018 09:00 30.05.2018 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Publikacja list przyjętych