Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Publikacja list i potwierdzanie woli

20.03.2024

Szanowni Państwo,

W dniu 20 marca 2024 r., o godz. 12:00 zostały ogłoszone wyniki rekrutacji - publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2024/2025. 
Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane, można po zalogowaniu się zweryfikować dane w systemie rekrutacyjnym lub skorzystać z informacji umieszczonej na liście wywieszonej w placówce, do której został złożony wniosek o przyjęcie. 
W dniach od 21 marca 2024 r. od godz. 08:00 do 27 marca 2024 r. do godz. 23:59, należy potwierdzić wolę nauki w wybranej placówce. 

Można to zrobić na trzy sposoby:
  1. osobiście - zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę, 
  2. poprzez złożenie podpisu elektronicznego - dotyczy osób posiadających Profil Zaufany bądź podpis kwalifikowany (brak konieczności dodawania załączników),
  3. elektronicznie - wydrukować potwierdzenie woli, podpisać w sposób tradycyjny, zeskanować, wstawić jako załącznik i wysłać poprzez witrynę kandydata.

Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej placówce w ww. terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z przyznanego miejsca. 
Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 29 marca br. o godz. 12:00.