Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Skierniewice - Przedszkola

Aktualności

14 marca rusza nabór dzieci do publicznych przedszkoli

11.03.2022


Szanowni Państwo,

Kolejny rok nabór do publicznych przedszkoli prowadzony jest w formie elektronicznej. Wnioski o przyjęcie kandydata będzie można wypełnić elektronicznie w terminie od 14 do 25 marca. Warto pamiętać, że w wypadku naboru nie obowiązuje zasada, kto pierwszy ten lepszy.

Przed wypełnieniem wniosku warto zapoznać się w szczególności z:
  • kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzania spełnienia tych kryteriów, a także liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria,
  • terminami w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, w tym terminami składania dokumentów,
  • zasadami rekrutacji.
Wszystkie wnioski będą weryfikowane przez komisje rekrutacyjne, a efekty ich prac poznamy 8 kwietnia.rodzice / opiekunowie prawni nie potwierdzają woli przyjęcia kandydata w przedszkolu

11.03.2022


Szanowni Państwo,

przypominamy, że rodzice / opiekunowie prawni nie potwierdzają woli przyjęcia kandydata w przedszkolu.korzystanie z aplikacji na przeglądarkach internetowych w smartfonach

03.03.2022


Szanowni Państwo,

informujemy, że podczas korzystania z aplikacji na niektórych przeglądarkach internetowych w smartfonach może pojawić się problem z menu w widoku pionowym. Rozwiązaniem jest obrót telefonu w poziomie lub zmiana przeglądarki.