Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Skierniewice - Przedszkola

Aktualności

Łatwiejsza rekrutacja do przedszkola

28.06.2019

Dziś rusza specjalna strona internetowa poprzez, którą prowadzony będzie elektroniczny nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Wnioski możemy składać od 11 marca! Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, prowadzone jest na rok szkolny 2019/2020 z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata korzystają ze strony: www.skierniewice.przedszkola.vnabor.pl. Rodzice/opiekunowie prawni posiadający dostęp do internetu mogą wypełnić wniosek zarówno przy pomocy komputera, jak i smartfona. Pozostali mogą wypełnić wniosek w przedszkolu pierwszej preferencji. Kandydatów młodszych niż 3letnich i starszych niż 6letnich w systemie rejestruje wyłącznie dyrektor przedszkola pierwszej preferencji. Korzystając z systemu informatycznego należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika dla Kandydata (wersja elektroniczna dostępna na ww. stronie oraz poniżej), poruszać się krok po kroku, zwracając szczególną uwagę na komunikaty systemu i pola oznaczone gwiazdką, jako obowiązkowe. Po zakończeniu wypełniania wniosku należy go wydrukować w jednym egzemplarzu, zweryfikować poprawność wprowadzonych danych, dołączyć wymagane dokumenty i/lub oświadczenia, podpisać, dostarczyć do dyrektora przedszkola pierwszej preferencji lub osoby wyznaczonej przez dyrektora. Dokumenty w wersji papierowej składane są w godzinach: Przedszkole Nr 1: 9:00 – 15:00, Przedszkole Nr 2: 9:00 – 15:00, Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi: 9:00 – 15:00, Przedszkole Nr 4: 9:00 – 15:00, Przedszkole Nr 5 (ul. Czysta): 9:00 – 15:00, Przedszkole Nr 8 „Zielony Zakątek”: 9:00 – 15:00, Przedszkole Nr 10: 9:00 – 15:00, Przedszkole Nr 13: 9:00 – 15:00, Szkoła Podstawowa Nr 1: 8:00-16:00, Szkoła Podstawowa Nr 2: 8:00-15:00. W razie wątpliwości należy kontaktować się z dyrektorem przedszkola pierwszej preferencji lub osobą wyznaczoną przez dyrektora przedszkola pierwszej preferencji.