Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Skierniewice - Przedszkola

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
15.03.2021 06:30 26.03.2021 17:00 Publikacja oferty
15.03.2021 06:30 26.03.2021 17:00 Rejestracja kandydatów
Składanie wniosków o przyjęcie kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski w formie papierowej składane są w przedszkolu I preferencji (nie dotyczy okresu zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów): poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00, wtorek w godzinach 8:00 – 16:00, środa w godzinach 6:30 – 16:00, czwartek w godzinach 8:00 – 16:00, piątek w godzinach 8:00 – 17:00.
02.04.2021 15:00 03.04.2021 15:00 Publikacja list zakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
03.04.2021 15:01 03.04.2021 15:02 Potwierdzanie woli
Etap automatyczny. Przypominamy, że w rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni nie potwierdzają woli przyjęcia kandydata w przedszkolu
09.04.2021 10:00 10.06.2021 15:00 Publikacja list przyjętych
Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc oraz najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia
14.06.2021 06:30 18.06.2021 17:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
Składanie wniosków o przyjęcie kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym. Wnioski w formie papierowej składane są w przedszkolu I preferencji: poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00, wtorek w godzinach 8:00 – 16:00, środa w godzinach 6:30 – 16:00, czwartek w godzinach 8:00 – 16:00, piątek w godzinach 8:00 – 17:00.
25.06.2021 15:00 26.06.2021 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
30.06.2021 10:00 31.08.2021 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc oraz najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia - w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym