Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Skierniewice - Przedszkola

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
11.03.2019 06:30 28.03.2019 10:00 Publikacja oferty
11.03.2019 06:30 22.03.2019 23:59 Rejestracja kandydatów
Składanie wniosków o przyjęcie kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W dniu 22.03.2019 wnioski w formie papierowej składane są wyłacznie w godzinach pracy przedszkola I preferencji
29.03.2019 15:00 01.04.2019 09:58 Publikacja list zakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
01.04.2019 09:59 01.04.2019 10:00 Potwierdzanie woli
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych. Brak działań ze strony rodziców / opiekunów prawnych.
01.04.2019 10:00 20.06.2019 15:00 Publikacja list przyjętych
Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc oraz najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia
01.07.2019 08:00 05.07.2019 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
Składanie wniosków o przyjęcie kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym. Wnioski w formie papierowej składane są wyłacznie w godzinach pracy przedszkola I preferencji
11.07.2019 15:00 12.07.2019 13:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
12.07.2019 13:00 31.07.2019 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc oraz najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia - w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym