Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli - Syców

Aktualności

informacja

17.03.2023

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

28 marca 2023 r. rozpocznie się w naszym mieście rekrutacja do przedszkoli  na rok szkolny 2023/2024. Podobnie, jak w latach ubiegłych, przedszkola i rodzice mają do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji „Nabór - Przedszkola”.

System obejmuje elektroniczną rekrutacją wszystkie przedszkola publiczne, tj.:

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka w Sycowie

Publiczne Przedszkole Nr 2 Misia Uszatka w Sycowie

Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Sycowie (wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego)

 Pozwoli to rodzicom poznać ofertę wychowania przedszkolnego w jednym miejscu – na internetowej stronie naboru. Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację uporządkuje i uspokoi ten proces. Najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. 

System „Nabór - Przedszkola” zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów zgodnie ze współczesnymi standardami RODO. Na stronie naboru znajduje się podręcznik dla rodziców szczegółowo opisujący procedurę zgłoszenia dziecka w procesie rekrutacji elektronicznej. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w przedszkolach  przez powołaną przez dyrektora komisję rekrutacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wniosek o przyjęcie dziecka należy wypełnić w systemie elektronicznym, wydrukować i po podpisaniu, wraz z oświadczeniami/załącznikami, złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.