Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Miasto Toruń

Aktualności

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w SP

29.03.2022

Szanowni Państwo,

Dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola, zostaje przyjęte do tego przedszkola, jeżeli rodzic w terminie od 30 marca 2022 r. (środa) od godz. 12.00 do 6 kwietnia 2022 r. (środa) do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz. Brak potwierdzenia woli przez rodzica w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice mogą złożyć na trzy sposoby.

Pierwszy sposób: 

Zdalne potwierdzenie woli poprzez przesłanie za pośrednictwem strony internetowej (http://torun.przedszkola.vnabor.pl) podpisanego oświadczenia woli. W tym celu należy:
pobrać wzór oświadczenia  z zakładki  Pliki do pobrania, wydrukować go i podpisać,
przygotować scan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia w pliku  i wysłać go elektronicznie w systemie rekrutacyjnym w terminie do 6 kwietnia  2022 r. do godz. 15.00,
po akceptacji przesłanego oświadczenia przez pracownika przedszkola zostanie zmieniony status kandydata na Przyjęty.

Drugi sposób:

Zdalne potwierdzenie woli w formie podpisu elektronicznego, tj. podpisem kwalifikowanym lub Profilem zaufanym (ePUAP). W tym celu należy:
za pośrednictwem strony internetowej (http://torun.przedszkola.vnabor.pl) wybrać metodę podpisania dokumentu (Profil zaufany/podpis kwalifikowalny) i podpisać dokument zgodnie z instrukcją wskazywaną przez system naborowy w terminie do 6 kwietnia  2022 r. do godz. 15.00,
po poprawnym podpisaniu oświadczenia zostanie automatycznie zmieniony status kandydata w systemie naborowym  na Przyjęty.

Trzeci sposób:

Wypełnić odręcznie papierowe oświadczenie woli i dostarczyć do przedszkola, do którego kandydat został zakwalifikowany. W tym celu należy: 
wypełnić papierowe oświadczenie woli i po podpisaniu złożyć w przedszkolu, do którego kandydat został zakwalifikowany w terminie do 6 kwietnia  2022 r. do godz. 15.00 (formularz oświadczenia woli można  otrzymać w każdym przedszkolu),
informacje zawarte w oświadczeniu woli wypełni w systemie naborowym   komisja rekrutacyjna z przedszkola, w którym złożono oświadczenie woli.

Szanowni Państwo,

12.02.2022

Witamy na stronach elektronicznego systemu wspierającego rekrutację do przedszkoli na terenie Miasta Torunia. Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek: Google Chrome – wersja co najmniej 35.0 Mozilla Firefox – wersja co najmniej 32.0 Internet Explorer – wersja co najmniej 11.0 Informujemy jednocześnie, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Wniosku (lub podpisanego za pomocą profilu zaufanego) jest czas od 14 lutego 2022 do 02.03.2022 r. do g. 15:00.


Zapraszamy!