Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Miasto Toruń

Oferta jednostki

Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika

ul. Tymona Niesiołowskiego 4, 87-100 Toruń

tel. 566587370

e-mail: pm11torun@poczta.onet.pl

WWW: http://www.pm11torun.com.pl

imię i nazwisko dyrektora: Małgorzata Czekała

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
OO-10-3L-4L-5L Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 16:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak
Własny plac zabaw:
Tak
Zajęcia dodatkowe:

Opis jednostki

Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu istnieje od 1981 roku. Znajduje się w przestrzennym budynku przy ul. Niesiołowskiego. W nim funkcjonuje pięć oddziałów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W roku szkolnym 2017/2018 został oddany do użytku budynek przy ul. Buszczyńskich 11, który zaadoptowano na potrzeby naszego przedszkola. W budynku tym funkcjonuje pięć oddziałów dla dzieci, również w wieku od 3 do 6 lat. W naszej placówce są zarówno grupy dzieci w tym samym wieku oraz grupy zróżnicowane wiekowo tzw. grupy rodzinne. Struktura organizacyjna grup wiekowych uzależniona jest od ilości przyjętych dzieci z danego rocznika. Sale dla dzieci są wszechstronne, funkcjonalne, estetyczne, znajdują się w nich zabawki , pomoce i sprzęt dydaktyczny zachęcający dzieci do podejmowania  różnorodnej aktywności oraz sprzyjający rozwijaniu zainteresowań. Budynek przy ul. Buszczyńskich został wzbogacony o różnorodne sale edukacyjne, w tym salę multimedialną, salę naukowo-przyrodniczą, salę plastyczną, wielofunkcyjną oraz do integracji sensorycznej.  Z sal tych korzystają wszyscy nasi wychowankowie. Zarówno jeden jak i drugi budynek przedszkola posiada system monitorowania, otoczony jest jest terenem zielonym oraz placem zabaw, który został wyposażony w nowy sprzęt terenowy.
W pracy nad tworzeniem dziecku przedszkola przyjaznego,ciekawego, przytulnego i otwartego wykorzystujemy nasze dotychczasowe osiągnięcia  oraz wdrażamy do praktyki pedagogicznej takie koncepcje edukacyjne, które uwzględniają rozwój dziecka z poszanowaniem jego indywidualności. Koncepcję edukacyjną opieramy na idei podmiotowości i dialogu wszystkich wokół dziecka: rodziców, rodziny, pracowników przedszkola. osób z otoczenia lokalnego. Realizując program pracy z dzieckiem konstruktywnie współpracujemy z dalszym środowiskiem, m.in. umożliwiamy dzieciom kontakt ze światem sztuki - bierzemy czynny udział w spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych w wykonaniu profesjonalistów organizujemy spotkania z plastyką, architekturą i środowiskiem przyrodniczym, uczestniczymy w przeglądach, konkursach, wystawach , eko-akcjach, akcjach społecznych i charytatywnych oraz projektach edukacyjnych organizowanych przez różne środowiska, spotykamy się z pracownikami jednostek publicznych (*policjanci, strażnicy miejscy, ratownicy medyczni itp.), mając na celu rozwój świadomości dzieci dotyczącej zdrowia oraz bezpieczeństwa własnego i innych, organizujemy imprezy dla dzieci ze środowiska lokalnego.
Pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą realizujemy w oparciu o własne programy, których autorkami są nauczycielki z naszego przedszkola. Przedszkole realizuje także wiele projektów i przedsięwzięć edukacyjnych z wieloma instytucjami, firmami oraz placówkami, które maja podobny cel - dobro dziecka oraz jego kształcenie. Wobec rodziny dziecka pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Umacniamy więź emocjonalną z rodziną poprzez oferowanie form współpracy z przedszkolem, takich jak: zebrania ogólne i grupowe, zajęcia otwarte, kontakty indywidualne - okolicznościowe i planowane, uroczystości, imprezy, biesiady oraz pikniki. Zachęcamy rodziców do aktywnego udziału w tworzeniu edukacji przedszkolnej poprzez organizację spektakli teatralnych, udział w konkursach plastycznych, literackich oraz dzielenie się własnymi pasjami. Z tej krótkiej metryczki trudno wnioskować, ze nasze przedszkole to miejsce tętniące życiem roześmianych i szczęśliwych dzieci. Miejsce, gdzie kadra pedagogiczna i pracownicy niezwykle odpowiedzialni i zaangażowani, każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby wspólnie budować "przedszkole marzeń" dla dzieci i ich rodziców.  

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6