Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Miasto Toruń

Oferta jednostki

Przedszkole Miejskie nr 12 im. Władysława Szafera

ul. Złota 1A, 87-100 Toruń

tel. 505 909 466

e-mail: przedszkole@pm12.torun.pl

WWW: http://pm12.torun.pl

imię i nazwisko dyrektora: Aneta Ciepła

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
OO-10-3L-4L-5L Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
OO-10-6L Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 16:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Pracuje na zmiany:
-
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak
Własny plac zabaw:
Tak
Zajęcia dodatkowe:
Tak

Opis jednostki

Przedszkole Miejskie nr 12 im. Władysława Szafera usytuowane jest w lewobrzeżnej
części Torunia, w dzielnicy
Stawki, w sąsiedztwie Parku
Tysiąclecia. Przedszkole składa się dwóch budynków – budynku parterowego, w
którym znajdują się sale dla dzieci młodszych oraz budynku dwukondygnacyjnego,
który przeznaczony jest dla dzieci starszych. Przedszkole posiada swoją filię,
są to trzy sale dydaktyczne, które znajdują się w budynku Szkoły Podstawowej nr
14. Patronem przedszkola jest Władysław Szafer – botanik, działacz związany z
Ligą Ochrony Przyrody, współtwórca polskich parków narodowych. Bogactwo flory i
fauny pobliskiego parku sprzyja radosnemu poznawaniu, odkrywaniu i przeżywaniu
świata przyrody przez dzieci. Tutaj bawią się, uczą, odpoczywają. Naturalne
warunki, zmieniające się pory roku, wspomagają prawidłowy rozwój naszych
wychowanków w harmonii z przyrodą.

Celem nadrzędnym placówki jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa,
wspieranie ich rozwoju, rozwijanie zainteresowań i zdolności, bogacenie pola
doświadczeń we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i
poznawczym oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i zachowań akceptowanych
społecznie.

Priorytetem działań
przedszkola i kadry pedagogicznej jest wielokierunkowy rozwój dziecka,
osiąganie przez dzieci gotowości szkolnej, efektywna współpraca z rodzicami i
środowiskiem lokalnym.

W placówce zatrudniona
jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadająca wykształcenie kierunkowe
oraz różnorodne studia podyplomowe, co przekłada się na atrakcyjną ofertę
edukacyjną, nowatorstwo pedagogiczne, widoczne efekty pracy oraz sukcesy
uczęszczających do niej dzieci. Podnoszący swoje kwalifikacje i kompetencje
nauczyciele realizują w pracy z dziećmi innowacje pedagogiczne, programy
własne, korzystnie wpływające na rozwój dzieci, ich bezpieczeństwo,
uzdolnienia, a także kształtowanie zainteresowań  przyrodniczych, plastycznych i muzycznych.
Realizacja programów własnych ułatwia adaptację dzieci do warunków przedszkola
oraz pozytywnie wpływa na współpracę z rodzicami, która oparta jest na zasadach
partnerstwa i akceptacji. Placówka poznaje oczekiwania i potrzeby rodziców w
zakresie wspierania rozwoju dziecka, aby – we współpracy z rodzicami – ujednolicić
kierunki działań.

W chwili
obecnej przedszkole liczy 16 oddziałów, do których uczęszcza 408 dzieci. Pracuje tu 35 nauczycieli, w tym specjaliści: pedagog, psycholog, pedagodzy
specjalni, logopeda i ponad 20 osób obsługi i administracji. Dzięki zapałowi i
zaangażowaniu całego grona pracowników udało nam się stworzyć atmosferę
sprzyjającą podejmowaniu wyzwań, stymulującą do konstruktywnego rozwiązywania
problemów, umożliwiającą dzielenie się sukcesami, ale również oferującą
wsparcie, gdy zachodzi taka potrzeba.

W ofercie edukacyjnej
przedszkola znajdują się zajęcia bezpłatne: terapia logopedyczna, język
angielski w ramach podstawy programowej, na wniosek rodziców – religia. Nasze przedszkole cieszy się bardzo
dobrą opinią w lokalnym środowisku i jest postrzegane jako placówka przyjazna,
o miłej atmosferze, dobrze przygotowująca dzieci do szkoły
, dowodem na
to są pozytywne opinie rodziców dzieci kończących edukację przedszkolną, którzy
wyrażają swoje zadowolenie ze świadczonych przez placówkę usług.

 

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6