Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Miasto Toruń

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Wandy Szuman

ul. Władysława Dziewulskiego 2, 87-100 Toruń

tel. 566481968, 534717888

e-mail: sekretariat@sp16.edu.torun.pl

WWW: https://sp16torun.edupage.org/

imię i nazwisko dyrektora: Alicja Głowacka

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
OO-10-3L-4L-5L Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
OO-10-6L Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
OIO-10-6L Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna AngielskiAngielski
OII-10-6L Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część dla kandydatów z orzeczeniemIntegracyjny część dla kandydatów z orzeczeniem AngielskiAngielski
OIO-10-5L Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna AngielskiAngielski
OII-10-5L Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie Integracyjny część dla kandydatów z orzeczeniemIntegracyjny część dla kandydatów z orzeczeniem AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Nie
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak
Własny plac zabaw:
Tak
Zajęcia dodatkowe:
Tak

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu oferuje uczniom naukę na bardzo wysokim poziomie, mamy wielu laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Sale wyposażone są w interaktywne tablice. Uczniowie od najmłodszych lat korzystają z basenu, sali gimnastycznej, nowych boisk sportowych, biblioteki, świetlicy, stołówki.
Prowadzimy klasy integracyjne z dziećmi niewidomymi, słabowidzącymi, przewlekle chorymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną i innymi dysfunkcjami. Klasy integracyjne są cząstką nowoczesnej, twórczej i przyjaznej szkoły jako miejsca tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji.
W szkole funkcjonują także 10 godzinne oddziały przedszkolne dla trzy, cztero, pięcio i sześciolatków. Obecnie mamy 6 grup przedszkolnych dla dzieci od trzech do sześciu lat.
Jako szkoła oferujemy:
• bezpieczną lokalizację
• naukę w klasach ogólnodostępnych i integracyjnych
• przedszkolny oddział integracyjny dla dzieci trzyletnich i integracyjną klasę pierwszą
• profesjonalną kadrę
• nowoczesne metody kształcenia
• dobrze wyposażone sale lekcyjne
• realizację innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych
• bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
• opiekę zespołu psychologiczno – pedagogicznego
• zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, rewalidacyjne, gimnastykę korekcyjną, terapię Tomatis, Snoezelen – salę doświadczania świata, integrację sensoryczną, terapię metodą biofeedback, glottodydaktykę
• kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny poprzez zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• własny plac zabaw, basen
• smaczne domowe posiłki w stołówce szkolnej

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6