Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Miasto Toruń

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

ul. Osikowa 11, 87-100 Toruń

tel. 566458944

fax. 566458943

e-mail: sp23tor@sp23.edu.torun.pl

WWW: http://www.sp23.torun.pl

imię i nazwisko dyrektora: Iwona Muszyńska

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
OO-10-3L-4L-5L Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
OO-10-6L Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 16:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak
Własny plac zabaw:
Tak
Zajęcia dodatkowe:
Tak

Opis jednostki

Przedszkole w szkole to jest to !!!Przedszkole zapewnia dzieciom przyjazne dla
ich bezpieczeństwa warunki.Zajęcia odbywają się w nowych, odpowiednio
wyposażonych i dostosowanych do wieku dzieci salach. Osobne, wygodne wejście z
dużym holem gwarantuje zachowanie odrębności funkcjonowania przedszkola.

Atutem przedszkola przy szkole jest:·      
korzystanie ze specjalistycznych
pomieszczeń, tj. biblioteki szkolnej, sali komputerowej, gimnastycznej i
karate;·      
korzystanie z boiska szkolnego
„Orlik”, górki saneczkowej, terenu zielonego i placu zabaw, zielonego zakątka
(sala dydaktyczna na dworze) oraz placu zabaw, który zapewnia możliwość zabawy
i wypoczynku o każdej porze;·      
możliwość korzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej: logopedy, psychologa, terapeuty, socjoterapeuty
pedagoga, dietetyka oraz opieki pielęgniarki szkolnej;·      
udział grupy we wszystkich obszarach
życia szkoły: akcjach edukacyjno-wychowawczych, przedstawieniach, akademiach,
uroczystościach i imprezach dla uczniów;·      
kreatywność nauczycieli dbających
o przyjazną i serdeczną atmosferę;·      
otwartość na współpracę z
rodzicami;·      
dbanie o wszechstronny rozwój
wychowanków;·      
wykorzystanie w pracy atrakcyjnych
metod nauczania;·      
udział w nieodpłatnych zajęciach
dodatkowych – w ramach zajęć dodatkowych proponowane będą
zajęcia do wyboru z uwzględnieniem możliwości kadrowych i lokalowych placówki w danym roku szkolnym·      
promowanie zdrowego stylu życia;·      
wysoki poziom na podium w
odnoszeniu sukcesów sportowych  w
Toruńskiej Olimpiadzie Szkół i Przedszkoli;·      
promowanie naszych działań na
serwisie społecznościowym – Facebook oraz na stronie szkoły, na których
dzielimy się wiadomościami i zdjęciami z udziału w zajęciach, uroczystościach,
konkursach, organizowanych imprezach, programach edukacyjnych;·      
kultywowanie tradycji szkolnych
związanych z czczeniem patrona szkoły – Kawalerów Orderu Uśmiechu;·      
w działaniach placówki
uwzględniona jest partycypacja dziecięca;·      
organizowanie wyjść, wycieczek,
zwiedzanie muzeów, udział w koncertach muzycznych;·      
wychowanie i integracja w
środowisku szkolnym znacznie ułatwia adaptację do nauki w klasie pierwszejNasza placówka chętnie współpracuje z
rodzicami i środowiskiem, dzieci biorą udział w konkursach, przeglądach,
programach edukacyjnych i imprezach organizowanych przez inne placówki lub
instytucje na terenie miasta i kraju.Dodatkowo odpłatnie: - czesne – 1 zł za każdą
godzinę dodatkową po zrealizowaniu podstawy programowej (max. 5 godz.); rodzice
dzieci 6 letnich są zwolnieni z opłat za przedszkole (zgodnie z Dziennikiem
Ustaw z 2016 r. poz. 1985), - 3 posiłki gotowane na miejscu (I śniadanie, II
śniadanie, obiad) – opłaty wg obowiązujących stawek w danym roku szkolnym.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6