Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Miasto Toruń

Oferta jednostki

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima

ul. Jana Dekerta 27/35, 87-100 Toruń

tel. 566233829

e-mail: przedszkole@pm5.edu.torun.pl

WWW: http://pm5.fant.pl

imię i nazwisko dyrektora: Jolanta Węder

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
OO-10-3L-4L-5L Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
OO-10-6L Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Pracuje na zmiany:
-
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak
Własny plac zabaw:
Tak
Zajęcia dodatkowe:
Tak

Opis jednostki

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 17:00.

W przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024 będzie funkcjonowało 10 oddziałów:
3-latki - "Kotki"
3-latki – „Marzyciele”
4-latki – "Mądrale"
4-latki – „Słowiki” 

5/6-latki – "Podróżnicy"(oddział przy ul. Czarnieckiego 8, czynny w godz. 6:45 - 17:00) 
5-latki – „Wieloryby”
3/4/5/6 latki – "Figielki"   
5-latki - "Tralalińscy"    
6-latki – "Julianki"   
6-latki - "Samosie"
          
Nabór na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzony do grup: „Kotki”, "Marzyciele" oraz "Podróżnicy" 
Zasady odpłatności:
Na podstawie uchwały nr 950/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określania warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty.

- Gmina Miasta Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez publiczne przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku,
- w czasie przekraczającym pięć godzin dziennie (tzw. podstawa programowa) ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu,
- zwalnia się z opłaty rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach na podstawie orzeczeń,
- zwalnia się z opłat rodziców dzieci 6-letnich objętych rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego,
- wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 50 % tej opłaty dla rodziców, których co najmniej dwoje dzieci uczęszcza do publicznego przedszkola, prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń,
- Znosi się obowiązek składania oświadczeń o okresie, w którym dziecko było nieobecne w przedszkolu.

Odpis dotyczy zarówno opłaty za wyżywienie jak i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Przedszkole dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego.
• Stawka żywieniowa dzienna wynosi: 8 zł
• Dzieci korzystają z 3 posiłków dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad
•  Ustalona przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wysokość składki na fundusz Rady Rodziców  30 zł/ miesięcznie od dziecka.    

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu:
Religia - 2x w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych  
Zajęcia rytmiczno - taneczne prowadzone metodą E. Gordona - 1 x w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych
Zajęcia teatralne - 1x w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych
Zajęcia komputerowe KIDSMART (w oddziale przy ul. Czarnieckiego) - 1x w tygodniu
Zajęcia komputerowe - 1x w tygodniu w ramach innowacji pedagogicznej w grupach dzieci 6-letnich
Zajęcia logorytmiki – 1x w tygodniu w grupach 3/4-latków
Zajęcia z terapii sensorycznej - 1x w tygodniu w małych zespołach
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej - 1x w tygodniu wg zaleceń lekarza, w małych zespołach.
Badania profilaktyczne i terapia logopedyczna - we wszystkich grupach wiekowych

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6