Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Przedszkola - Miasto Toruń

Oferta jednostki

Przedszkole Miejskie nr 9 im. Doroty Gellner

ul. Jurija Gagarina 130, 87-100 Toruń

tel. 566542885

e-mail: 9pm@wp.pl

WWW: http://www.9pm.edupage.org

imię i nazwisko dyrektora: Małgorzata Zawadka

Lista grup

Nazwa grupy Szczegóły
OO-10-3L-4L-5L Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski
OO-10-6L Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 16:30
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak
Pracuje na zmiany:
-
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak
Własny plac zabaw:
tak
Zajęcia dodatkowe:
język angielski, rytmika

Opis jednostkiPrzedszkole Miejskie nr 9 im. Doroty
Gellner
 przy ulicy Gagarina 130, mieści się
w centrum osiedla, blisko centrum handlowego i campusu Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika. Dodatkowe 2 odziały mieszczą się w budynku przy ulicy Fałata
96
. W przedszkolu jest 8 grup. Przedszkole posiada dogodny dojazd środkami
komunikacji miejskiej jak i samochodem.

Teren przedszkola to plac
rekreacyjno-zabawowy otoczony bujną roślinnością, krzewami i drzewami, który
jest oazą spokoju i ulubionym miejscem zabaw naszych dzieci .W budynku przy ul.
Fałata 96 mamy salę gimnastyczną, zabawową oraz ciekawie wyposażony plac zabaw
dostępny tylko dla naszych przedszkolaków. Przedszkole posiada bogato
wyposażone sale.

O fachową opiekę, wychowanie i
edukację dba wykwalifikowana kadra, wciąż doskonaląca się, życzliwa i
kompetentna. Twórczy i otwarci nauczyciele. W przedszkolu zatrudnieni są
specjaliści- neurologopeda, psycholog oraz pedagog specjalny. Zajęcia
prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i
potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

• zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci

• dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,

• tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,

• wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody
nauczania,

• uwzględniamy indywidualne podejście do każdego
dziecka,

• zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę
pedagogiczną,

• posiadamy bardzo dobre wyposażenie w zabawki i
pomoce dydaktyczne,

• promujemy zdrowy styl życia,

• jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami

• dbamy o współpracę międzypokoleniową spotykając się
cyklicznie ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku UMK, ze Związkiem
 Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej , z pensjonariuszami Dziennego Domu
Pomocy Społecznej oraz angażując babcie i dziadków w życie przedszkola,
przekazujemy dzieciom poprzez tą działalność wartości patriotyczne.

 

W przedszkolu ponadto zapewniamy:

• J. angielski - codziennie, w
grupach młodszych 15 min./w grupach starszych 30 min. zajęć
dydaktycznych

• Rytmika - raz w tygodniu dla wszystkich grup
wiekowych

• Religia - dwa razy w tygodniu, w każdej grupie
wiekowej 

• Terapia logopedyczna - indywidualna oraz
grupowa 

• Terapia pedagogiczna - indywidualna oraz
grupowa

• Zajęcia z pedagogiem specjalnym -
indywidualne oraz grupowe, porady i konsultacje dla rodziców

• Zajęcia z psychologiem -
indywidualne oraz grupowe, porady i konsultacje dla rodziców

Przedszkole ma bogate tradycje.
Istnieje już 49 lat. W roku 2023 przedszkole będzie świętować 50 rocznicę
powstania.

O tym, że Uniwersytet zaczyna się
już w przedszkolu nie trzeba nikogo przekonywać. Wydobywamy z dziecka to co
najcenniejsze. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w procesie
prowadzenia przedszkola zapewniamy naszym dzieciom ułatwienie lepszego dostępu
do wiedzy ,a to pozwala w przyszłości otworzyć drogę do sukcesu w dalszej
edukacji.

W związku z bliskością campusu
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ściśle współpracujemy z UMK. Dzieci uczestniczą
w badaniach i eksperymentach przygotowanych dla nich przez Wydział
Chemii. 
 Na Wydziale Nauk  Biologicznych
i Weterynaryjnych 
poznają rośliny  z różnych stron świata i
nasz ekosystem.

Instytutem Nauk
Pedagogicznych 
współpracujemy przyjmując studentów na praktyki .
Realizowane są też projekty Studenckiego  Koła
Naukowego INP
. Pełnimy opiekę merytoryczną i metodyczną praktyk
śródrocznych i ciągłych studentów INP oraz studentów logopedii.

Odwiedzają nas studenci z
projektu Erasmus podczas Tygodnia Tolerancji.

Corocznie uczestniczymy w Festiwalu
Nauki i Sztuki. 
Odwiedzamy Bibliotekę Główną UMK oraz
regularnie uczestniczymy w zajęciach Książnicy Kopernikańskiej-
filia nr 12. Korzystamy też z uprzejmości Wydziału Teologii i Centrum
Dialogu
 organizując spotkania i konkursy w salach Wydziału.

Oferta edukacyjna:

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka -
prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się
dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy
zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku
lokalnym (strona internetowa, prasa lokalna, wystawy, występy artystyczne,
konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z
rodzicami (uroczystości, spotkania i wyjazdy integracyjne, zajęcia otwarte, festyny,
pogadanki, zebrania, prelekcje). Praca wychowawczo- dydaktyczno–opiekuńcza
realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców.
Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.
Prowadzimy w grupach „zdrowe urodzinki”, gdyż przyjemnie jest, gdy wszyscy się
weselą razem z jubilatem.

 

W naszej pracy stosujemy tradycyjne metody i
formy pracy oparte na metodyce  wychowania przedszkolnego oraz nowoczesne
rozwiązania, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób
na osiąganie sukcesów.

 

W przedszkolu realizujemy:

• Zajęcia prowadzone Metoda Dobrego Startu prof. M.
Bogdanowicz  

• Zajęcia matematyczne prowadzone wg. programu
„Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk-    

   Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

• Ćwiczenia gimnastyczne metodami twórczymi C. Orffa,
R. Labana, A. i M. Kniessów, Ruchu

   Rozwijającego W. Sherborne

• Zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy Klanza

• Zajęcia rytmiczne, taneczne, ekspresji
ruchowej C. Orffa, B. Strauss, E. J. Dalcroze'a

• Program wychowania przedszkolnego Galiny Doyle
„Klucz do uczenia się- moduł literacki,

   matematyczny, konstrukcje, logika”

• Projekt edukacyjny „EkoEmocja”.

• Międzynarodowy Projekt Edukacyjny- Emocja

• Międzynarodowy projekt Edukacyjny- Piękna nasza
Polska cała

• Elementy kodowania i programowania

• Ogólnopolska akcja ”Zdrowo i sportowo”

• Projekt edukacji antynikotynowej „ Czyste powietrze”

• Wykorzystujemy tablicę interaktywną, komputery do
codziennych zajęć, mamy duży zasób środków

   audiowizualnych

• Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

• Dzieci uczestniczą w olimpiadzie przedszkolaków
letniej i zimowej

• Biorą udział w akcji „Rowerowa Dziewiątka” (dzieci
przez 9 dni dojeżdżają do przedszkola na rowerach lub
hulajnogach) Realizujemy terapię logopedyczną,  zajęcia
korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno
-społeczne w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej

• Społeczność przedszkola bierze bardzo chętnie udział
w wielu akcjach charytatywnych m.in. dla  Hospicjum Nadzieja, Dla
dzieci chorych onkologicznie „ Bieg Piżamowy”, dla ofiar działań wojennych na
Ukrainie, dla schroniska dla bezdomnych zwierząt, Herbatka dla samotnych
seniorów, akcje UNICEF itp.

• Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo wdrażając
odpowiednie procedury przeciwdziałające zagrożeniu Covid-19

• Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym i przyjaznym dla
dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

• Oferujemy naszym dzieciom zdrowe i zróżnicowane
posiłki przygotowane we własnej kuchni, które nasi absolwenci wspominają po
latach.

Do przedszkola co dzień rano, idę z
buzią roześmianą… 
tak brzmią słowa naszego hymnu i tak
jest. 

Zapraszamy!Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6