Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli - wyniki i potwierdzanie woli

30.03.2020

Szanowni Rodzice.

Zostały ogłoszone wyniki rekrutacji tj. publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić pocztę elektroniczną adresu, który został podany przy rekrutacji.

Do dnia 03.04.2020 r. do  godz. 15.00 należy zgłosić do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii i ograniczenie w przemieszczaniu się, potwierdzenie woli odbywać się będzie poprzez przesłanie wersji elektronicznej oświadczenia do przedszkola, którego dziecko zostało zakwalifikowane, lub złożenia poświadczenia telefonicznego w przedszkolu. Publiczne przedszkola takie zgłoszenia telefoniczne będą przyjmowały w określonym terminie codziennie do godz. 15.00.

Jeżeli Rodzice nie potwierdzą woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy. Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 06.04.2020 r. o godz. 13.00.