Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli - wyniki i potwierdzanie woli

17.04.2024

Szanowni Rodzice

Zostały ogłoszone wyniki rekrutacji tj. publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić pocztę elektroniczną adresu, który został podany przy rekrutacji.

Do dnia 19.04.2024 r. do godz. 15.00 należy zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki - dotyczy tylko kandydatów, którzy brali udział w rekrutacji otwartej tj. złożyli wniosek i zostali zakwalifikowani do szkoły innej niż szkoła obwodowa.

Jeżeli Rodzice nie potwierdzą woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy. Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 24.04.2024 r. o godz. 8.00.