• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
18.04.2017 08:00 28.04.2017 15:00 Publikacja oferty
18.04.2017 08:00 28.04.2017 15:00 Rejestracja kandydatów
15.05.2017 09:00 22.05.2017 15:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
Potwierdzanie woli od 16.05.2017 od g. 08:00
23.05.2017 14:00 24.05.2017 14:00 Publikacja list przyjętych
24.05.2017 15:00 14.08.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
25.08.2017 15:00 29.08.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
31.08.2017 09:00 31.08.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych