Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Pliki do pobrania

Potwierdzenie woli (PDF)
Druk potwierdzenia woli
Pobierz (0,52 MB)
Wniosek (DOCX)
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego - pusty druk
Pobierz (0,04 MB)
2. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie miasta Biała Podlaska i złożeniu PIT w UM w BP (PDF)
Oświadczenie obojga rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o zamieszkaniu na terenie miasta Biała Podlaska i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT za ubiegły rok w Urzędzie Skarbowym w Białej Podlaskiej
Pobierz (0,61 MB)
Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej (PDF)
Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej
Pobierz (0,12 MB)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (PDF)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Pobierz (0,16 MB)
4. Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola (PDF)
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola
Pobierz (0,12 MB)
3. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszk./oddz. przedsz. (PDF)
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat w pierwszej preferencji
Pobierz (0,15 MB)
1. Oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej (PDF)
Oświadczenie obojga rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o pozostawaniu w zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Pobierz (0,15 MB)