Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Pliki do pobrania

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola (DOCX)
Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola
Pobierz (0,01 MB)
Oświadczenie o nadzorze kuratora (DOC)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora sądowego lub wsparciem asystenta rodziny; w rodzinie występuje długotrwała lub ciężka choroba"
Pobierz (0,05 MB)
Zasady rekrutacji (DOCX)
Zasady naboru
Pobierz (0,03 MB)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (DOC)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Pobierz (0,06 MB)
Oświadczenie o wielodzietności (DOC)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Wielodzietność"
Pobierz (0,06 MB)
Oświadczenie o zamieszkaniu (DOC)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, przy której znajduje się przedszkole"
Pobierz (0,06 MB)
Oświadczenie o zatrudnienu (DOC)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą –kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko"
Pobierz (0,05 MB)
Zmiana Uchwały (PDF)
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/362/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice
Pobierz (1,58 MB)
Uchwała Rady Gminy Gierałtowice (PDF)
Uchwała Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice
Pobierz (1,6 MB)