Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Przedszkoli

Pliki do pobrania

Potwierdzenie woli (DOCX)
Potwierdzenie woli
Pobierz (0 B)
Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Kraśnik na rok szkolny 2024-2025 (PDF)
Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Kraśnik na rok szkolny 2024-2025
Pobierz (0 B)
Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Kraśnik na rok szkolny 2024-2025 (PDF)
Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Kraśnik na rok szkolny 2024-2025
Pobierz (0,22 MB)
Pusty wniosek kandydata do wydrukowania (DOCX)
Pusty wniosek kandydata do wydrukowania
Pobierz (0,16 MB)
Oświadczenie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sprawowaniu pieczy zastępczej lub opieki nad małoletnim (załącznik nr 4 do uchwały) (PDF)
Oświadczenie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sprawowaniu pieczy zastępczej lub opieki nad małoletnim (załącznik nr 4 do uchwały)
Pobierz (0,11 MB)
Oświadczenie dotyczące deklarowanego czasu pobytu kandydata w przedszkolu oraz liczby posiłków (załącznik nr 3 do uchwały) (PDF)
Oświadczenie dotyczące deklarowanego czasu pobytu kandydata w przedszkolu oraz liczby posiłków (załącznik nr 3 do uchwały)
Pobierz (0,1 MB)
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola (załącznik nr 2 do uchwały) - – dotyczy to tylko placówki wychowania przedszkolnego wskazanej jako pierwsza we wniosku o przyjęcie do przedszkola (PDF)
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola (załącznik nr 2 do uchwały) - – dotyczy to tylko placówki wychowania przedszkolnego wskazanej jako pierwsza we wniosku o przyjęcie do przedszkola
Pobierz (0,1 MB)
Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności rolniczej bądź gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik nr 1 do uchwały) (PDF)
Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności rolniczej bądź gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik nr 1 do uchwały)
Pobierz (0,09 MB)
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Kraśnik na rok szkolny 2024-2025 (PDF)
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Kraśnik na rok szkolny 2024-2025
Pobierz (0,68 MB)
Zał. nr1 do Zarządzenia nr 20/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 12.01.2024 (PDF)
Zał. nr1 do Zarządzenia nr 20/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 12.01.2024
Pobierz (0,63 MB)
UCHWAŁA NR LXI/503/2023 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kraśnik (PDF)
UCHWAŁA NR LXI/503/2023 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kraśnik
Pobierz (0,83 MB)