Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Łomianki

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr WAO.0050.12.2024 Burmistrza Łomianek (PDF)
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025
Pobierz (0,35 MB)
Uchwała Nr LXXI/531/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach (PDF)
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Pobierz (1,28 MB)
Załącznik nr 8 (PDF)
Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata
Pobierz (0,1 MB)
Załącznik nr 7 (PDF)
Oświadczenie o rozpoczęciu lub uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola/szkoły
Pobierz (0,13 MB)
Załącznik nr 6 (PDF)
Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego
Pobierz (0,14 MB)
Załącznik nr 5 (PDF)
Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata
Pobierz (0,13 MB)
Załącznik nr 4 (PDF)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej
Pobierz (0,1 MB)
Załącznik nr 3 (PDF)
Oświadczenie o objęciu wsparciem asystenta rodziny
Pobierz (0,14 MB)
Oświadczenie o wielodzietności (PDF)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Pobierz (0,11 MB)
Potwierdzenie woli (PDF)
POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Pobierz (0,15 MB)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (PDF)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Pobierz (0,1 MB)