Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

REKRUTACJA - RÓWNY START

07.03.2018

Gmina Miasto Kołobrzeg realizując projekt pn.” Równy Start – zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 – letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, w ramach prowadzonej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych zwiększa liczbę miejsc dla dzieci 3 i 4 letnich w trzech jednostkach oświatowych, tj. Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima, Przedszkolu Miejskim nr 8 im. J. Brzechwy i Szkole Podstawowej nr 8 im. kpt ż.w. K. Maciejewicza. W Przedszkolu nr 1 liczba miejsc zostanie zwiększona o 20. W tej liczbie zagwarantowanych jest 5 miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W Przedszkolu nr 8 liczba miejsc zostanie zwiększona o 48. W Szkole nr 8 liczba miejsc zostanie zwiększona o 20. W tej liczbie zagwarantowane są 2 miejsca dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolach, które prowadzą oddziały integracyjne, tj. Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 6, w ramach realizacji projektu będzie kontynuowane dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.