Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Aktualności

REKRUTACJA - RÓWNY START

07.03.2018

Gmina Miasto Kołobrzeg realizując projekt pn.” Równy Start – zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 – letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, w ramach prowadzonej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych zwiększa liczbę miejsc dla dzieci 3 i 4 letnich w trzech jednostkach oświatowych, tj. Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima, Przedszkolu Miejskim nr 8 im. J. Brzechwy i Szkole Podstawowej nr 8 im. kpt ż.w. K. Maciejewicza. W Przedszkolu nr 1 liczba miejsc zostanie zwiększona o 20. W tej liczbie zagwarantowanych jest 5 miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W Przedszkolu nr 8 liczba miejsc zostanie zwiększona o 48. W Szkole nr 8 liczba miejsc zostanie zwiększona o 20. W tej liczbie zagwarantowane są 2 miejsca dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolach, które prowadzą oddziały integracyjne, tj. Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 6, w ramach realizacji projektu będzie kontynuowane dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Informacja dla rodziców

22.02.2018

Witamy na stronie elektronicznego systemu wspierającego proces rekrutacji do przedszkoli w Mieście Kołobrzeg. Prosimy o zapoznanie się z ofertą placówek, zasadami i terminami rekrutacji zamieszczonymi na tej stronie. Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy: 1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ 2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę, ułożyć listę preferencji. Lista powinna zawierać tylko takie placówki i grupy, które preferowane są przez rodzica/opiekuna. Najwyżej na liście powinny być jednostki i grupy najbardziej preferowane. Lista może zawierać max. 3 jednostek i odpowiadające im grupy rekrutacyjne. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ 3. Wypełnić pola dotyczące danych osobowych zgłaszanego dziecka i rodziców/opiekunów, a następnie pola pozostałych informacji. Pola zaznaczone gwiazdkami są obowiązkowe. W ostatnich polach należy ustalić swoje hasło do systemu (co najmniej osiem znaków). Proszę zapamiętać to hasło, gdyż będzie ono umożliwiało dostęp do swojego konta w dowolnym momencie naboru (poprzez zakładkę ZALOGUJ SIĘ). Po wypełnieniu wszystkich pól wybrać przycisk DALEJ 4. W kolejnym kroku należy wypełnić pola dotyczące kryteriów, zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie wybrać przycisk DALEJ. Należy zwrócić uwagę na to, że po zaznaczeniu odpowiedzi TAK przy jakimkolwiek kryterium podstawowym (ustawowym), trzeba będzie razem z Wnioskiem złożyć odpowiednie dokumenty. 5. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. UWAGA: W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z Wnioskiem o przyjęcie. Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych. Życzymy powodzenie! Miasto Kołobrzeg