Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych

na rok szkolny 2024/2025

 

08 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00 rozpoczyna się  rekrutacja uzupełniająca dzieci na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kolobrzeg. Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym m.in. dostęp do danych o wolnych miejscach w poszczególnych placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi od 02.04.2024 r.,od godz. 12.00.

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg lub na stronie Miasta – www.kolobrzeg.pl w zakładce Edukacja.

WAŻNE!

1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców / opiekunów prawnych do  przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie  do 12 kwietnia 2024 r., do godz. 14.00.

2. Rodzice / opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.

3.  Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!.

4. Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie wskazanych kryteriów.

5. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 19.04.2024 r. od godz. 12.00 do 22.04.2024 r. do godz. 14.00. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przyjęcia zmienia się status kandydata z „zakwalifikowanego”  na „przyjętego”.