• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
14.03.2017 09:00 03.04.2017 15:00 Publikacja oferty
21.03.2017 09:00 03.04.2017 15:00 Rejestracja kandydatów
27.04.2017 08:00 04.05.2017 15:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
05.05.2017 15:00 09.05.2017 15:00 Publikacja list przyjętych
10.05.2017 08:00 15.05.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
02.06.2017 08:00 07.06.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
09.06.2017 15:00 16.06.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych