• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Pliki do pobrania

Potwierdzenie kontynuacji (PDF)
Karta potwierdzenia kontynuacji
Pobierz (0,11 MB)
Potwierdzenie woli (PDF)
Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022
Pobierz (0,09 MB)
Oświadczenia (PDF)
Oświadczenie o zatrudnieniu, Oświadczenie dot. rodzeństwa, Oświadczenie dot. Mosińskiej karty Mieszkańca, Oświadczenie dot. odprowadzania podatku dochodowego na rzecz Gminy Mosina, Oświadczenie o nadzorze kuratorskim
Pobierz (0,06 MB)
Wniosek kandydata (PDF)
Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 1 września 2021 r.
Pobierz (0,7 MB)
Harmonogram i kryteria naboru (PDF)
Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
Pobierz (0,12 MB)