Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Pliki do pobrania

Potwierdzenie woli (PDF)
Potwierdzenie woli
Pobierz (0,09 MB)
Wniosek kandydata (PDF)
Wniosek kandydata
Pobierz (0,21 MB)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (PDF)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Pobierz (0,11 MB)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (PDF)
Oświadczenie Rodziców kandydata o samotnym wychowywaniu dziecka
Pobierz (0,11 MB)
Oświadczenie o objęciu pieczą zastępczą (PDF)
Oświadczenie o objęciu pieczą zastępczą
Pobierz (0,11 MB)
Oświadczenia (PDF)
Oświadczenie o zatrudnieniu, Oświadczenie dot. rodzeństwa, Oświadczenie dot. Mosińskiej Karty Mieszkańca, Oświadczenie dot. odprowadzenia podatku dochodowego na rzecz Gminy Mosina, Oświadczenie o nadzorze kuratorskim
Pobierz (0,06 MB)
Podręcznik dla rodziców - nabory do przedszkoli (PDF)
Podręcznika dla rodziców - nabory do przedszkoli
Pobierz (3,11 MB)