• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Aktualności

Nabór uzupełniający do przedszkoli

12.04.2021

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli.

1 kwietnia 2021 r. zakończono pierwszy etap rekrutacji w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się od 12 kwietnia i kończy 28 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00. Wnioski wraz z oświadczeniami dotyczącymi dodatkowych punktów, należy złożyć do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole do którego chcemy, aby dziecko zostało przyjęte – nie prowadzimy na tym etapie rekrutacji elektronicznej. Formularze można pobrać z przedszkola/szkoły lub ze strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/Files

Wolne miejsca dla dzieci 5 i 6-cio letnich są w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tzw. „zerówkach”) z wyjątkiem Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku.

Wolnymi miejscami dysponują również:

Szkoła Podstawowa w Pecnej miejsca w grupach przedszkolnych dla 3, 5 i 6-lenich,

Przedszkole w Krośnie dla dzieci 4 i 5- cio letnich,

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie dla 3-latka i 5-cio latka

Przedszkole nr 3 Integracyjnym w Mosinie – 1 miejsc dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym,

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie dla dziecka 3 letniego,

Przedszkole w Wiórku dla dziecka 3-letniego,

Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku dla dziecka 3-letniego.

Wolnymi miejscami dysponują przedszkola niepubliczne:

„Calineczka” w Krośnie (dla dzieci 3,4,5 i 6-letnich),

„Picasso” w Mosinie (dla dzieci 3 i 4-letnich),

Przedszkole „Janka Wędrowniczka” w Mosinie (wszystkie grupy wiekowe),

„Na Bosaka” w Dymaczewie Starym dla 3,4 i 5-cio latków.