Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli - Gdynia 2022/2023

Pliki do pobrania

Potwierdzenie woli (PDF)
zapisu dziecka do przedszkola
Pobierz (0,14 MB)
Potwierdzenie woli (PDF)
zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Pobierz (0,15 MB)
Zasady rekrutacji (PDF)
do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gdynia
Pobierz (0,23 MB)
Oświadczenie (PDF)
o wielodzietności rodziny kandydata
Pobierz (0,09 MB)
Oświadczenie (PDF)
o samotnym wychowywaniu kandydata
Pobierz (0,15 MB)
Oświadczenie (PDF)
o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej
Pobierz (0,09 MB)
Oświadczenie (PDF)
o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się
Pobierz (0,18 MB)
Oświadczenie (PDF)
rodzica o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się
Pobierz (0,1 MB)