• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Pliki do pobrania

Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (PDF)
Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Pobierz (0,13 MB)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (PDF)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Pobierz (0,06 MB)
Oświadczenie o spełnianiu kryterium posiadania opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PDF)
Oświadczenie o spełnianiu kryterium posiadania opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Pobierz (0,12 MB)
Oświadczenie o wielodzietności (PDF)
Oświadczenie o wielodzietności
Pobierz (0,12 MB)
Oświadczenie o zatrudnieniu oboje rodziców/opiekunów prawnych (PDF)
Oświadczenie o zatrudnieniu oboje rodziców/opiekunów prawnych
Pobierz (0,12 MB)
Oświadczenie o zatrudnieniu jeden rodzic/opiekun prawny (PDF)
Oświadczenie o zatrudnieniu jeden rodzic/opiekun prawny
Pobierz (0,13 MB)
Oświadczenie o spełnianiu kryterium rocznego przygotowania przedszkolnego (PDF)
Oświadczenie o spełnianiu kryterium rocznego przygotowania przedszkolnego
Pobierz (0,16 MB)
Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie terminów rekrutacji (PDF)
Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie terminów rekrutacji
Pobierz (0,81 MB)
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny (DOC)
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czerwionka-Leszczyny
Pobierz (0,14 MB)