Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Pliki do pobrania

Oświadczenie o kontynuowaniu uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola (DOCX)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Rodzeństwo dziecka, które kontynuować będzie edukację przedszkolną w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym"
Pobierz (0,01 MB)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (DOC)
Oświadczenie składane jako jeden z elementów potwierdzających spełnianie kryterium "Samotne wychowywanie"
Pobierz (0,03 MB)
Oświadczenie o wielodzietności (DOCX)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Wielodzietność"
Pobierz (0,01 MB)
Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce-jeden rodzic (DOCX)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w trybie dziennym"
Pobierz (0,01 MB)
Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce-oboje rodzice (DOCX)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Oboje rodzice dziecka pracują lub uczą się w trybie dziennym"
Pobierz (0,01 MB)
Oświadczenie o spełnianiu kryterium rocznego przygotownia przedszkolnego (DOCX)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Dziecko spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, dla którego wybrane przedszkole/oddział przedszkolny jest położone najbliżej miejsca jego zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów"
Pobierz (0,02 MB)
Oświadczenie o posiadniu opinii PPP (DOCX)
Oświadczenie składane dla potwierdzenia spełniania kryterium "Posiadanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub Ośrodka Pomocy Społecznej o potrzebie edukacji przedszkolnej"
Pobierz (0,02 MB)
Potwierdzenie woli (DOCX)
Potwierdzenie woli składane w jednostce zakwalifikowania
Pobierz (0,02 MB)